namemba dela dohodnine

Rodu lahko pomagate z delom svoje dohodnine, kar lahko storite na dva načina. Vabimo vas, da izpolnete obrazec za namenitev dela dohodnine našemu društvu. S tem obrazcem državi sporočite, da želite, da se do 1 % vaše dohodnine nameni našemu društvu. Ta denar bi šel sicer v državni proračun – donacija vas toraj ne stane prav nič!

Obrazci

Obrazec za namembo dela dohodnine:

Navodila za izpolnjevanje obrazca (uradna):

Spletni obrazec na portalu E-davki:

1.možnost:
Fizični obrazec izpolnite s svojimi podatki in ga oddajte na pristojnem davčnem uradu ali ga tja pošljite po pošti (Davčni urad Kranj). Obrazec lahko prinesete tudi na sestanek vodniku.

2. možnost:
Obrazec lahko s pomočjo e-identitete oddate na portalu E-davki. Podatki o našem društvu so:
Društvo tabornikov Rod Stražnih ognjev
DŠ: 20368453

Namenite nam lahko največ 1 % dohodnine.

Hvala!

ČLANARINA

Taborniško leto je že v polnem razmahu in prijavnice so končno tu.

Osnovna članarina za leto 2024 znaša 50 €, priporočena podporna članarina pa 70 €, odločite pa se lahko tudi za poljubno podporno članarino, ki pa ne sme biti nižja od osnovne članarine.
Pogoj za članstvo je izpolnjena in oddana prijavnica ter poravnana članarina.

Članarino nakažite na naš TRR s podatki:

  • Namen plačila: ČLANARINA 2024 + ime_priimek_člana
  • Društvo tabornikov Rod Stražnih ognjev Kranj, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj
  • TRR: SI56 0206 8001 2067 222
  • Sklic: 00-202411501

S tem boste postali član Društva tabornikov Rod Stražnih Ognjev. Članarina vključuje stroške za delovanje rodu (rodovi prostori, oprema, taborniške akcije, administrativni stroški, zavarovanje …), članarino v Zvezi tabornikov Slovenije in naročnino na glasilo Tabor. Podatke bomo uporabili za prijavo članov na Zvezo tabornikov Slovenije in za obveščanje o akcijah in drugem dogajanju v rodu.

Tudi letos imamo dvostopenjski sistem članarin. Tisti, ki si želite dodatno podpreti naše društvo, nam lahko namesto redne, namenite priporočeno ali poljubno podporno članarino. Podprete nas lahko tudi z namembo dela dohodnine.

Prijavnico izpolnite v elektronski obliki za vsakega člana.

Prosimo, da članarino poravnate do 15. 1. 2024. Nakazila za člane iste družine lahko združite.

Vaš RSO

Osebna izkaznica
Rod Stražnih ognjev Kranj
Cesta Staneta Žagarnja 19
 strazni.ognji@gmail.com

Davčna številka : 20368453
Matična številka: 5212677000
IBAN: SI56 0206 8001 2067 222

Uradne ure: ponedeljek, 19.00 – 19.30

Delovanje rodu
Rodove prostore imamo v Kranju, Cesta Staneta Žagarja 19, 4000 Kranj. Člani se sestajamo enkrat tedensko v rodovih prostorih oziroma na šolah ter na enodnevnih in večdnevnih akcijah skozi celo leto.

Delujemo na področju osnovnih šol: OŠ Matije Čopa, OŠ Jakoba
Aljaža, OŠ Staneta Žagarja, OŠ Šenčur, OŠ Predoslje. Na sestanke pa
se naši člani vozijo tudi iz okoliških vasi (Voglje, Voklo, Čirče,
Hrastje, Trboje, Golnik, Cerklje …).

Zgodovina rodu

Zgodovina rodu
Zgodovina rodu se začenja 6. aprila 1952, ko je bil v prostorih kranjske Gimnazije ustanovljen prvi izmed danes štirih rodov v Kranju, Rod stražnih ognjev. Pobudniki
ustanovitve so bili predvojni skavti, ki so delovali v Triglavskem stegu in
gozdovniki na čelu s Franjom Kljočnikom, predvojnim skavtom iz Maribora.

Simbolika rodovega imena: Leta 1952, ko je bil RSO ustanovljen, je bil eden od najsevernejših rodov v Jugoslaviji. Ker so bila to leta po 2. svetovni vojni, ko je bila v zavesti ljudi še zelo prisotna potreba po varnosti in budnosti, je bilo na prvem občnem zboru na predlog Črtomira Zorca izmed mnogih izbrano ime – Stražni ognji. Po zavidljivih 69 letih ima ime še vedno zelo močan naboj, ki pa je združen tudi z rodovo tradicijo enega najpomembnejših in najvidnejših slovenskih rodov.

Znak rodu: V ozadju našega znaka se na modri podlagi nahaja Storžič, nad njim žari zvezda severnica, v ospredju pa gorijo trije stražni ognji. Na zgornji polovici oranžnega oboda se nahaja napis Rod Stražnih ognjev, na dnu pa Kranj.

Avtor emblema je Črtomir Zorec.